Hibiki 30 năm Gold Limited Edition
Hot

Hibiki 30 năm Gold Limited Edition

0 sold

135,000,000

Phiên bản Rượu Hibiki 30 năm Gold limited edition được sản xuất giới hạn và dành riêng cho nhân viên trong Suntory.

Hibiki 30 năm Gold được sản xuất trong khoảng thời gian từ 1998 – 2001, đây là phiên bản hiếm và có giá trị sưu tầm cao.

Quantity

Share:

X