Hibiki 12 năm / Kacho Fugetsu Limited

Hibiki 12 năm / Kacho Fugetsu Limited

1 đã bán

VND49,000K

Hibiki 12 Kacho Fugetsu là một phiên bản hiếm trong seri các chai được vẽ bằng tay của dòng Hibiki.

Giới hạn 2000 chai chỉ được bán trong các cửa hàng Duty năm 2015.

Số lượng

Chia sẻ: