Hibiki 12 năm / Kacho Fugetsu Limited

Hibiki 12 năm / Kacho Fugetsu Limited

0 sold

VND30,000K

Hibiki 12 Kacho Fugetsu là một phiên bản hiếm trong seri các chai được vẽ bằng tay của dòng Hibiki.

Giới hạn 2000 chai chỉ được bán trong các cửa hàng Duty năm 2015.

Quantity

Share:

X